Home Forums Plugins WooCommerce Orders Tracking Orders Tracking Plugin Not Working

Orders Tracking Plugin Not Working

  • Author
    Posts
  • #66899

    Hảii Naam
    Participant

    Em đã setting Shipping Carriers nhưng mà trong phần chi tiết Order khi mà import xong mã tracking thì ấn vào link lại không đúng như phần setting trước đó. Website khác em có dùng tính năng y hệt vẫn ổn mà qua web mới lại không được.

You must be logged in to see replies to this topic. Click here to login or register