Home Forums Pre-Sale Plugin Premium Currency hoạt động khi sử dụng với LiteSpeed Catche

Plugin Premium Currency hoạt động khi sử dụng với LiteSpeed Catche

  • Author
    Posts
  • #56494

    Xin chào : tôi đang sử dụng LiteSpeed Catche và có một số điều plugin tiền tệ hoạt động không mong muốn với LiteSpeed Catche . Khi tôi chuyển đổi tiền tệ plugin vẫn lưu catche và tôi phải đi qua một sản phẩm mới thì plugin mới chuyển đổi loại tiền tệ. Và trang Shop trong website của tôi cũng bị tình trạng tương tự . Xin hãy giúp tôi vấn đề này. Xin cám ơn rất nhiều!!!

You must be logged in to see replies to this topic. Click here to login or register