Home Forums Plugins Faview – Virtual Reviews for WooCommerce Tôi muốn đổi tên tất cả các editor hoặc admin trả lời faview

Tôi muốn đổi tên tất cả các editor hoặc admin trả lời faview

 • Author
  Posts
 • #133150

  quyet luong huy
  Participant

  Xin chào, bên mình đều là người Việt hết đúng không?
  Tôi muốn đổi tên tất cả các editor hoặc admin trả lời faview thành quản trị viên. Ví Dụ Vũ – Quản trị Viên hoặc Lan – Quản trị viên được không vậy shop.

You must be logged in to see replies to this topic. Click here to login or register